De löper högst risk att få blodpropp av p-piller

p-piller-blodpropp
Vissa genkombinationer ger en ökad risk för blodpropp för den som använder p-piller. - Foto: Beate Oma Dahle/NTB/TT
Dela på Pinterest
Kvinnor med viss genetisk profil löper hela sex gånger högre risk för att drabbas av blodpropp när de använder p-piller än andra. I framtiden hoppas forskarna att alla kan få göra ett enkelt blodprov som kan varna de som är i riskzon.

Det är känt sedan tidigare att vissa typer av p-piller, så kallade kombinationspiller, kopplas till en ökad risk för blodpropp. Det är också känt att risken påverkas av ett stort antal gener.

Skillnaden mellan kvinnor: De löper högre risk

För att undersöka sambandet närmare har forskare vid Uppsala universitet gått igenom data för 244 420 brittiska kvinnor med hjälp av UK Biobank. De såg att för de med en genetisk sårbarhet, var risken sex gånger så hög att drabbas av blodpropp under de två första åren med p-piller – jämfört med kvinnor med ett lågt genetiskt riskvärde.

– Vi blev faktiskt förvånade att det var en så pass stor skillnad, säger Åsa Johansson, docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

Många olika gener

I studien har forskarna tittat på ett stort antal gener. Utifrån ett vanligt blodprov kan sådana genetiska riskprofiler göras för att ta reda på risken för flera sjukdomar samtidigt, till exempel risken för vissa typer av bröstcancer. Idag görs inte dessa genetiska analyser som rutin i Sverige.

– Men drömmen, i ett framtidsscenario, är att när en kvinna kommer till vården för att diskutera preventivmedel finns redan uppgifter om genetisk risk i en databas. Då kan det dyka upp en flagga för dem med en hög risk och man kan diskutera andra alternativ i samband med rådgivningen, säger Åsa Johansson.

Studien är en observationsstudie vilket betyder att det inte går att slå fast att det är p-pillren som ligger bakom blodpropparna. Men resultaten kan vara en viktig pusselbit i riskbedömningen framöver. Åsa Johansson påpekar att ingen som tar p-piller i dag ska bli orolig. Att det finns en viss ökad risk för blodpropp är en känd biverkan. Men den är väldigt ovanlig, särskilt bland unga.

– Framför allt finns en ökade risk precis när man börjar använda p-piller, så om man redan tar p-piller sen tidigare finns det absolut ingen anledning till oro.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology, har forskarna undersökt kopplingen blodpropp och kombinationspiller där östrogen ingår. De har inte tittat på minipiller som bara innehåller gestagen eller icke-orala preventivmedel.