Stipendium till modeskapare

- Foto: forwardcouncil.com
Dela på Pinterest
Sandra Backlund får årets Stora stipendium av Sveriges bildkonstnärsfond.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har beslutat tilldela modeskaparen Sandra Backlund årets Stora stipendium på 300 000 kr. Hon får priset för sitt säregna formspråk, kompromisslöshet vad gäller materialval och arbetstekniker, och förmågan att förena två till synes kontrasterande begrepp som haute couture och hantverk på ett innovativt och kreativt sätt. Stipendiet överlämnas vid en mottagning på Konstnärsnämnden den 6 december. Stipendiet tilldelas aktiva bild- och formkonstnärer som har en mycket hög konstnärlig kvalitet samt har haft stor betydelse för nya generationer av konstnärer. Sveriges bildkonstnärsfond är en del av Konstnärsnämnden, pch är den myndighet som bland annat fördelar statligt stöd till yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild och form, musik, teater, dans och film.

källa: Habit.se