Tarot-kortens historia

Tarot kortlek
Tarot kortlek
Dela på Pinterest
Tarot-korten har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talet i Italien. Det började som handmålade spelkort och har sedan dess utvecklats, i Frankrike, till att försöka förutspå framtiden.

Första gången som Tarot-kort användes var under mitten av 1400-talet i Italien, då under namnet Trionfi. Senare spreds det över stora delar av Europa, speciellt till Tyskland, där det utvecklades till spelet Grosstark, och Frankrike, där det utvecklades till det mer moderna Franska Tarot. Senare utvecklades det även, i Österrike, till Königrufen.

Det var först på 1800-talet som kortleken, då främst i Frankrike, användes till att förutspå framtiden. Franska ockultister utforskade de olika kortens historia och meningen med dem. Med detta började tarot-korten användas till det vi fortfarande har idag.

Tarot-korten är, liksom vanliga spelkort, uppdelade i 4 "färger". I den franska kortleken, de som används här, har varje "färg" 14 kort. Ess (1) till tio (10) samt Kung, Drottning, Riddare och Page. Detta är väldigt likt de vanliga spelkorten vi använder idag. Men utöver dessa kort finns även 21 stycken "trumf" kort, samt ett kort som kallas för Dåren.

De olika "färgerna" som finns i tarot-kortleken är Svärd, Bägare, Stavar och Mynt. De italienska Tarot-korten baseras troligtvis på den egyptiska Mamluk-kortleken och italienarna började att göra egna kortlekar på 1300-talet. Vilket senare ledde fram till tarot-kortleken. 

Källa: wikipedia