Sverige behöver ett mansparti i politiken och det är nu

Foto: Pexels
Foto: Pexels - Foto: Foto: Pexels
Dela på Pinterest
Krönika: Modettes chefredaktör Lisa Billinger tycker att det är hög tid att männen skapar egna förbund och partier för att ta tag i alla problem de medför i samhället.

"Trygg på stan, inga fler blickar över axeln", "skärp straffen för sexualbrott" och "barnkonventionen ska bli svensk lag" är artiklar och frågor som man hittar på några av Sveriges politiska partiers kvinnoförbunds hemsidor.

Typiska "kvinnofrågor" som det kallats sen länge.

Men är det frågor för kvinnor 2018? Är det verkligen vi kvinnor som ska hitta lösningar på männens våld, vårdslöshet och se efter barnens trygghet?

Av alla anmälda våldtäkter mot vuxna år 2016 så var 96 procent av dem kvinnor. Uppenbarligen drabbas kvinnor allra hårdast av sexualbrotten, men 98 procent av de som misstänktes för sexualbrott samma år var män.

Borde det inte vara en fråga för den som orsakat problemet, männen, istället för offren, kvinnan. Och det är ju inte bara kvinnor som far illa ut av mäns handlingar. 80 procent av alla som misstänktes för misshandel 2016 var också män. Mäns våld mot män är också ett problem som vi måste ta tag i.

Varför finns det då inga mansförbund som kan ta tag i problemen som de själva ligger till grund för?

Det är ju generellt sett män som våldtar, misshandlar och dödar. Varför engagerar sig bara kvinnor?

Socialdemokraterna har ett särskilt mansförbund, S-män för jämställdhet. Inte S-män, utan S-män FÖR JÄMSTÄLLDHET.

"S-män för jämställdhet är män som stödjer S-kvinnor och sympatiserar med våra värderingar. Män som insett att jämställdhet inte är en sak bara för kvinnor utan att båda könen vinner på en rättvisare fördelning av pengar, makt och ansvar.", står det på S-kvinnors hemsida.

För männen i Socialdemokraterna är det tydligen ingen självklarhet att de ska ska engagera sig i jämställdhet. Däremot kan de gå med i S-män FÖR JÄMSTÄLLDHET, om de skulle ha råkat kommit till insikten om att de också bör ta ansvar.

I år vill jag se att männen startar egna förbund, eller varför inte ett helt parti där män tar sitt ansvar och ser det våld som de utför som DERAS huvudfråga. 

Det behövs i svensk politik 2018.

Läs Lisas blogg här!

Källor: S-kvinnor SDkvinnor Moderatkvinnorna Brottsförebyggande rådet