Är du ett lufttecken? Så vet du – och så här beskrivs du som person

Är du ett lufttecken?
Är du ett lufttecken? - Foto: Unsplash / Unsplash
Dela på Pinterest
Har du övervägande luft i ditt horoskop? Här kan du ta reda på det – och vilka egenskaper som är typiska för lufttecken!

Är du tvilling, våg eller vattuman? Grattis, då är du ett lufttecken! Men vad innebär det egentligen? Här går vår astrolog Astro-Alvis igenom vad som kännetecknar ett lufttecken – vilka egenskaper man brukar ha och vilka andra tecken du kan behöva för att stötta upp dina egenskaper.

Vadå lufttecken?

Inom astrologin studerar man himlakropparnas positioner och hur de förhåller sig till varandra. Du har både ditt "vanliga" stjärntecken, det som inom astrologin kallas soltecken. Men du har också en hel del andra tecken! Här kan du läsa om soltecken, måntecken, Merkuriustecken, Venustecken, Marstecken och Ascendenten. Alla stjärntecken har också ett element: luft, jord, eld och vatten.

Din födelsehoroskop inom astrologin avslöjar ditt samlade horoskop

När du tar reda på din födelsekarta, eller natal chart som det heter på engelska, kommer du se att du är mer än bara ett stjärntecken. Här kan du räkna ut alla dina samtliga tecken!

När du vet ditt samlade horoskop kan du snabbt se vilket, eller vilka element (jord, eld, vatten eller luft) som är mest framträdande. Elementen beskriver din personlighet, men också vad du har brist av i din personlighet. Det är normalt att alla har ett eller två övervägande element, och mer eller mindre av resterande. 

Ibland finns det en total avsaknad av ett element i ett födelsehoroskop, och ibland finns ett element i övervägande majoritet. Om ditt födelsehoroskop har ett övervägande element kräver det mer medveten balans. Då kan du behöva stöd och hjälp att utveckla de egenskaper som du saknar – eller slipa på de egenskaper du har ett naturligt övertag utav. 

En person med mycket planeter i lufttecken kommer ha övervägande egenskaper som rör den mentala och verbala gåvan. 

Lufttecken: egenskaper och karaktärsdrag

Lufttecken är våra tänkare, kommunikatörer, uppfinnare och innovatörer. Du som har mycket planeter i lufttecken kommer att vara det “sociala klistret” i samhället, och leva ditt liv utifrån devisen “jag tänker, alltså finns jag”. Lufttecken är mycket språkbegåvade, har fantastiska röster, kloka huvuden och går genom livet genom att samla in information, tänka igenom den, och förmedla den vidare till sin omgivning. Era styrkor har att göra med förmågan att nätverka, kommunicera, skriva, tolka, analysera och tänka

Typiskt för lufttecken: pratar med sig själva

Lufttecken lyser som starkast när de får diskutera sina ideér med andra, och är absolut beroende av kommunikation med sig själva och sin omgivning. Ja – inte bara med omgivningen, men även sig själv! Du som har flera planeter i lufttecken i horoskopet kan fortsätta prata med dig själv i enrum, utan att skämmas! 

Intern och extern dialog är nödvändig för Tvillingar, Vågar och Vattumän. Inte bara för att förstå sig själv, men även för att dela med sig utav sina kloka insikter, tankar och idéer. I lufttecken hittar vi journalister, kommunikatörer, författare, talare, tolkar, sångare, och människor som intresserar sig för att skapa, diskutera och sprida information och idéer

Luftteckens nackdelar 

Till nackdel har lufttecken ofta en idé eller tanke på något, men kan ofta glömma att utföra den i praktiken. Det är vanligt att lufttecken upplever att så fort tanken är tänkt, så räcker det för att det ska bli verklighet. Lufttecken behöver ofta andra, mer praktiska människor, (gärna jordtecken!) för att få sätta sina idéer i verket. 

Lufttecken kan alltför ofta stanna vid en god idé så länge den är tänkt, men som aldrig får se dagens ljus – nästa tanke avlöser snabbt den förra. Lufttecken är också, likt eldtecken, kända för att vara snabba och ofta med dåligt tålamod att slutföra allt de vill och tänker på. 

Luft är en rörlig och snabb energi

Luft är den mest rörliga och snabba energin, och därför är lufttecken så utmärkta på att notera detaljer, samla in all sorts information och förmedla den vidare. Men de kan ofta falla på att inte välja ut relevant information eller alltför snabbt röra sig vidare mot något nytt som väcker nyfikenhet, och glömma bort det man ville göra tidigare. 

Du har inte tråkigt med ett lufttecken

Luft behåller lekfullheten, nyfikenheten och barnasinnet kvar i alla åldrar, kommer utmärkt överens med barn och ungdomar och har alltid något intressant att berätta eller hitta på. Att ha tråkigt med lufttecken är uteslutet, likaså att uppleva någon som helst tystnad. 

Frisk luft, andningsövningar, sång

Du som har mycket luft i horoskopet är i behov av lättare rörlighet, friskt luft och mycket ljusinsläpp för att må bra. Andningsövningar, föra journal, röstövningar, sång, dans, promenader, yoga och pilates är utmärkta aktiviteter för dig med mycket luft. Du behöver avlasta dig själv mentalt och välja stillhet före att ta in information ofta, speciellt på kvällarna när hjärnan behöver vila. 

Luftteckens största tillgång är just den kvicka och stora hjärnkapaciteten, och den behöver vårdas och avlastas. Om du saknar planeter i luft i horoskopet, så är du en person som kan ha svårt med kommunikation och snack, och kan ha svårt att se nyttan i det. Din nyfikenhet och dina referensramar behöver aktivt breddas genom att diskutera dina tankar med andra, ta in ny information och skriva ner dina tankar mer. 

Mer om lufttecken

Luftelementet förknippas med:

  • Tarotkortet swords/svärd
  • Blå kristaller
  • Blåa färger
  • Ljusinsläpp, luftiga utrymmen
  • Höga höjder

Inom DISC-analys representerar luft den gula personligheten. Vill du ha mer av luftens egenskaper i ditt liv? Ta in dessa saker i din vardag!