Kräftan (21 juni - 22 juli)

Kräftan är ett vattentecken styrt av Månen. De som föds under detta tecken ses ofta som känsliga, intuitiva och vårdande. Kräftan är starkt kopplad till hemmet och familjen. De kan vara både beskyddande och känslofyllda, med ett djupt inre liv.