Här är orsaken till att många känner sig stressade på jobbet

- Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Nästan hälften av alla anställda i Sverige känner sig stressade på jobbet, enligt en ny undersökning. Men vad är egentligen orsaken?

Att känna sig stressad på jobbet är inte direkt något nytt eller unikt, tyvärr. I en ny undersökning genomförd av företagshälsan Avonova upplever 45 procent av alla anställda i Sverige att de är stressade på jobbet.

Statistiken har tagits fram genom hälsoundersökningar på tusentals personer runt om i landet, och siffrorna visar att kvinnor är mer stressade än män på sina arbetsplatser.

Robert Persson-Asplund är forskare och chefspsykolog på Avonova och han menar att stress är en allvarlig hälsorisk, och att det måste motverkas.

"Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre. Att motverka stress är därför både en viktig hälsofråga och en lönsamhetsfråga", säger han i ett pressmeddelande.

Bildkälla: Unsplash

Orsaken till att många känner sig stressade ska vara hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. 

"Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna", säger Robert Persson-Asplund.

Bildkälla: Unsplash

Tecken på att du själv börjar bli för stressad på jobbet kan vara att du inte lyssnar ordentligt, missar att svara på mejl eller blir lättare irriterad än tidigare.

"Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress", säger Robert Persson-Asplund i pressmeddelandet.

Mer:

Experten tipsar: Så minskar du din egen stress på jobbet

Gilla Modette på Facebook!