5 tydliga tecken på att du är för stressad på jobbet

- Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Det finns några varningstecken du borde ha koll på både när det gäller dig själv och din kollega – tidiga tecken som kan betyda att ni är för stressade.

Modette har tidigare skrivit om att nästan hälften av alla som jobbar i Sverige känner sig stressade, något som en ny undersökning visar. Det är företagshälsan Avonova som gjort en hälsoundersökning på tusentals personer runt om i landen – som då konstaterat att vi är otroligt stressade.

Stress är idag en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning och ses som ett folkhälsoproblem i Sverige. De vanligaste orsakerna till stress är hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap.

Bildkälla: Unsplash

"Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress", säger Robert Persson-Asplund, chefpyskolog och forskare, i ett pressmeddelande.

Eftersom statistiken visar att nästan hälften av alla anställda känner sig stressade så betyder det att om du själv inte gör det, så gör förmodligen din kollega det. 

Bildkälla: Unsplash

Det finns några tidiga tecken du ska leta efter, både hos dig själv men också hos dina kollegor – för att redan i början kunna motverka den farliga stressen. 

1. Du svarar inte på mejl och missar saker

Märker du att din kollega (eller du själv) börjar missa möten, glömmer svara på mejl och helt enkelt inte hinner med. Ja, då är ni förmodligen för stressade.

2. Du lyssnar inte ordentligt 

Ett tidigt tecken på stress är när någon inte är 100 procent närvarande och inte riktigt lyssnar ordentligt. 

3. Du både går och pratar snabbt 

Känns du fysiskt stressad? Alltså uppjagad? Ja, då är du förmodligen det. Går och pratar du ovanligt fort så borde du försöka varva ner.

4. Du avbryter folk ofta

Enligt psykologen Robert Persson-Asplund är det ett tecken på att någon är för stressad, om hen helt plötsligt börjar avbryta människor. 

5. Du blir lätt irriterad

Ett tidigt tecken på att din kollega eller du själv är för stressad är om ni börjar bli irriterade på ett sätt som ni inte är vana vid.  

Mer:

Experten tipsar: Så minskar du din stress på jobbet

Gilla Modette på Facebook!