4 stora problem på din arbetsplats – som gör dig orolig

En box som står på en stol, en kamera
Problem på jobbet som kan orsaka oro - Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Vi alla upplever problem och småsaker på jobbet som kan orsaka en del oro hos oss. Vi har listat några av de vanligaste sakerna vi oroar oss för och hur vi löser det.

Du känner dig stressad

Stress är en återkommande faktor till varför vi är oroliga på jobbet. Vi kan känna oss stressade för en deadline, mycket på jobbet eller på grund av att vi inte hinner med allt vi behöver göra på vardagarna. När vi känner oss stressade är det även lätt hänt att vi brusar upp oss ännu mer och blir mottagligare för oro. 

Om du känner dig stressad kan det hjälpa att gå och lägga sig i tid, träna och äta regelbundet. Ett annat tips är att vakna tidigare och meditera, det finns tusentals appar som hjälper dig, läs böcker som inspirerar dig och gör något minst en gång i veckan som får  dig att må bra och minskar stressen och oron. 

Du blir lätt orolig på jobbet om du är stressad. Bildkälla: Unsplash

Du uppnår inte dina mål

Sätter du upp personliga mål på jobb som är både kortsiktiga och långsiktiga? Mål är bra på så sätt att de motiverar oss till att utvecklas och upp nå dem men de kan även skapa problem och oro. Om du inte skulle uppnå ett specifikt mål som du verkligen trodde att du skulle klara är det lätt hänt att ifrågasätta sig själva och sina kunskaper. 

Om du inte skulle uppnå ett mål kan du se det som en lärdom istället. Vi lär oss alltid något nytt om oss själva och det kanske finns anledningar till varför du inte uppnådde de specifika målen. Du kanske inte hade tillräckligt med kunskap för att nå målet, se det då istället som något du får jobba mer på. Ändra din inställning och tänk istället att du jobbar mot dina mål även om du inte når dem.

Om du inte uppnår dina mål kan du lätt känna dig orolig och otillräcklig. Bildkälla: Unsplash

Du känner dig otillräcklig

Känslan av otillräcklighet hänger mycket ihop med att vi känner oss stressade och inte når våra mål. Om vi känner oss stressade hinner vi inte alltid med det vi behöver göra och når vi inte våra mål känner vi oss inte tillräckligt bra. 

Kom ihåg att du duger som du är och att du inte kan göra mer än det du redan gör. Att vara alla till lags och tänka på vad andra tycker och tänker kommer endast få dig att känna dig ännu mer otillräcklig. Du kan inte göra alla nöjda på jobbet även om du gärna vill det. Försök jobba på att släppa pressen som du sätter på dig själv.

Att hela tiden vara tillgänglig för allt och alla skapar en känsla av otillräcklighet. Bildkälla: Unsplash

Din chef uppmärksammar inte det du gör

Känner du att din chef inte ser det arbetet som du dagligen gör? Trots att du gör ett bra jobb får du varken beröm eller feedback av din chef? Detta kan skapa en oro som slutar med att vi känner oss otillräckliga. 

Om du känner dig modig, berätta då för din chef vilket jobb du gör och var ärlig med hur du känner. Annars ta större plats och vänta inte på att din chef ska uppmärksamma det du gör och berätta hur duktig du är. Kom även ihåg att du inte ständigt behöver bekräftelse av din chef om du gjort något bra eller dåligt. 

Läs mer:

Frågor du kan ställa dig själv efter en dålig dag på jobbet