Experten svarar på dina frågor om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa
Vad säger man egentligen till någon som man misstänker mår psykiskt dåligt? - Foto: Fizkes / Shutterstock
Dela på Pinterest
Psykiatern och psykoterapeuten Peder på Suicide Zero svarar på frågor som många oroar sig för innan de söker hjälp mot psykisk ohälsa.

Någon gång under livets gång så kommer du med största sannolikhet komma i kontakt med psykisk ohälsa. Kanske är det din kompis, kollega, familjemedlem eller kanske du själv?

Psykisk ohälsa är inte helt lätt att identifiera, och hur du sen gör för att få hjälp är det inte många som vet. Vem kontaktar du? Mår du "tillräckligt dåligt"? Vad kostar det och har jag råd? För att få svar på dessa frågor har vi på Modette kontaktat Peder Björling som är psykiater, psykoterapeut, adjungerad till Suicide Zero styrelse och verksam vid Psykiatri Sydväst i Stockholm.

När kan man söka hjälp?

I princip kan du alltid söka hjälp hos vården om du mår dåligt och dina egna strategier för att må bättre inte lyckats. Det kan gälla både nedstämdhet, oro/ångest, tvångstankar, problem med ätande, självmordstankar eller din relation till alkohol/droger.

Hur vet jag att mina problem är tillräckligt stora?
Vårdpersonalen ska hjälpa dig att sortera i dina problem och din upplevelse. Om ni kommer fram till att det rör sig om psykisk ohälsa så kommer du antingen få hjälp inom primärvården eller psykiatrin, beroende på hur allvarligt det är och vilken typ av ohälsa det rör sig om.

De flesta som söker hjälp för psykisk ohälsa har en sådan oro och tyvärr innebär det ibland att man väntar onödigt länge med att söka hjälp.

Vad kostar det? Har jag råd?

Om du söker vård på vårdcentral eller psykiatrisk mottagning kostar besöken som annan vård. Läkarbesök husläkare 200, läkare i psykiatrin 350, psykolog 100. Om du till exempel skulle ha 15 besök för en psykologisk behandling samt några läkarbesök så kommer du upp i högkostnadsbelopp då du betalat 1100 kr. Därefter betalar du inte något ytterligare för besök under 12 månader.

Det finns fall då man inte erbjuder psykoterapi inom sjukvården. Det är om man inte har en egentlig psykisk ohälsa utan vill ha psykoterapi för självkännedom, få hjälp att fatta viktiga beslut i livet och annat som inte orsakar väsentligt lidande eller svårigheter att fungera.


Hit vänder du dig:
Om du mår akut dåligt kan du kontakta vårdcentralen, din lokala psykiatriska akutmottagning eller MIND – självmordslinjen mind.se/sjalvmordslinjen/

1177 Vårdguiden ger hjälp via hemsida eller telefon att guida dig i vart du söker vård. Du kan förstås också ringa eller besöka din vårdcentral. Psykiatriska kliniker kan man ringa direkt till och göra en ”egenanmälan”. Det krävs alltså inte remiss för att få en bedömning.

Se vad du kan göra om den du pratar med inte tar dig på allvar i spelaren ovan!

Gilla Modette på Facebook!

Foto: Fizkes / Shutterstock