8 saker som hindrar kvinnor att tjäna lika mycket pengar som män

Här är åtta saker som hindrar kvinnor att tjäna pengar och bygga kapital.
Här är åtta saker som hindrar kvinnor att tjäna pengar och bygga kapital. - Foto: Stella Pictures
Dela på Pinterest
Visste du att lönegapet mellan kvinnor och män är 11 procent och att det bara ökar efter att man har bildat familj? Här är åtta vanliga hinder som kvinnor stöter på – dagligen!

Män och kvinnors lön har i åratal diskuterats, men fortfarande är det extrema skillnader och inte jämställt på långa vägar. I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars släpper nu Ownershift, en tankesmedja som arbetar för att öka andelen kvinnligt ägande, en ny rapport. 

Där listar de vanliga och centrala hinder som gör att kvinnor har svårare att bygga kapital och nå ett jämställt ägande. Detta måste brytas – och det är nu! 

1. Normer och stereotyper

Enligt rapporten visar studier att kvinnor inom stereotypt manliga områden har en lägre tilltro till sin egen förmåga. De ändrar dessutom sitt beteende efter stereotypa föreställningar.

2. Diskriminering 

Kvinnor får lägre andel kapital till företagande än män trots att det inte finns någon skillnad i företagens resultat. Inte okej!

3. Sociala nätverk och förebilder 

Kvinnliga förebilder inom stereotypt manliga områden förbättrar uppfattningen om effektiviteten hos kvinnor som är ledare, ökar kvinnors vilja att tävla samt påverkar kvinnors val av utbildning och yrke.

4. Stora lönegap

Elva procent – så stort är lönegapet mellan kvinnor och män i Sverige. Dessutom ökar det bara efter familjebildning. Lönegapet är då 26 procent, 10 år efter första barnets födelse. 

Foto: Stella Pictures

5. Könssegregerad arbetsmarknad 

Som de flesta vet är det majoriteten kvinnor som jobbar inom vård och omsorg, medan män dominerar inom bygg- och skogsindustrin. Och det kommer väl inte som någon nyhet att vårdyrken ger lägre lön...? 

6. Finansiell läskunnighet 

I rapporten framgår det att internationella undersökningar visar att kvinnor som grupp har lägre finansiell läskunnighet än män som grupp. Detta leder i sin tur till att det blir skillnader i förmögenhet, investeringsbeslut och deltagande på aktiemarknaden.

7. Tilltro till sin egen förmåga 

Män har en högre tilltro till sin egen förmåga, enligt forskning. Detta påverkar män och kvinnors deltagande och beteende, till exempel på aktiemarknaden.

8. Kvinnors beteende

Kvinnor som grupp är mindre benägna att tävla för att tjäna pengar och starta en förhandling. De är även mer återhållsamma när de fattar beslut under osäkerhet.

Jämställdheten mellan män och kvinnors löner rör sig framåt. Men i alldeles för sakta takt! Ny statistik från Svenska Kvinnolobbyn visar hur många minuter kvinnor jobbar gratis varje dag. Få svaret i videon.

Mer:

Kvinnodagen! 25 feministiska och peppande citat