Så arbetar Dove för att motverka AI:s snäva utseendeideal

Foton genererade av AI, med hjälp av “The Real Beauty Prompt”, för att spegla verklig skönhet.
Foton genererade av AI, med hjälp av “The Real Beauty Prompt”, för att spegla verklig skönhet.
Dela på Pinterest
Vi lever i en värld där vi tittar på falska bilder, och älskar alla utom oss själva. Vi matas dagligen av mer eller mindre iscensatta bilder i sociala medier, och sätter ofta ihop olika personers liv till ett – ett liv som kan vara svårt att uppnå, inte minst när det dessutom tillkommer bilder skapade av AI i flödet. Därför har Dove lanserat den nya kampanjen “The Code”, som utgör ett löfte för Dove som varumärke att aldrig använda AI-genererade bilder eller modeller i sin kommunikation.

I annonssamarbete med Dove

Vardagen består av massvis med intryck. Det är inte bara möten med andra människor som påverkar oss, utan också det vi ser och tar in genom olika budskap i till exempel filmer, reklamkampanjer och i sociala medier. 

Idag är mycket av det innehåll som visas i sociala medier inte bara regisserat för att visas från sin bästa sida, utan mycket är också AI-genererat. Experter uppger att det AI-genererade innehållet i media kommer öka till hela 90 % 2026. Samtidigt är det brist på transparens och inkludering i det innehåll dagens robotar skapar. Därför är det viktigt att använda AI på rätt sätt, vilket går att genomföra genom vägledning och mer information om vad verklig skönhet är. På så sätt kan vi få AI att visa upp ett mer inkluderande skönhetsideal. 

Doves “Real Beauty Löfte” 

Därför förnyar Dove sitt hittills 20 år långa arbete med sitt “Real Beauty Löfte” – ett löfte som handlar om att kämpa för äkta skönhet och visa kvinnor i olika åldrar, kroppar samt med olika etniciteter och utseenden i sina kampanjer.

Doves nya kampanj “The Code” 

Det nya, uppdaterade löftet innebär att varumärket aldrig kommer använda AI-genererade bilder i sin kommunikation. Detta innebär bland annat att de aldrig kommer använda sig av AI för att skapa helt nya eller förvränga befintliga utseenden. 

För att motverka att AI:s intåg ska påverka samhället negativt arbetar Dove för att förändra hur dess ideal ser ut, för att bredda definitionen av skönhet och skapa ett mer inkluderande samhälle för kommande generationer. 

Det gör Dove genom den nya kampanjen “The Code”, som tack vare det hittills 20 år långa arbetet med “Real Beauty Löftet” påverkat AI på det sätt att det skapas mer naturliga utseenden när man ber AI generera en bild utifrån just “The Real Beauty Prompt Playbook”. 

Här kan du läsa mer om Doves nya kampanj “The Code”.

AI-genererad bild utifrån “The Real Beauty Prompt Playbook” 

Nedan visas två bilder skapade av AI, den vänstra utifrån generatorns egen bild av skönhet. Den högra bilden är även den AI-genererad, men utifrån “The Real Beauty Prompt Playbook”.

Den svenska studien som refereras till i texten är gjord utifrån svar från 1 005 respondenter som är mellan 18-84 år gamla. 727 av de respondenterna är kvinnor och 231 av dem är män. I studien medverkade även 758 respondenter mellan 10-17 år, 501 tjejer och 250 killar.