Här är allt du vill veta om Merkurius i ditt stjärntecken

Vad är ditt Merkuriustecken?
Vad är ditt Merkuriustecken? - Foto: Pexels / Skärmdump Astro-Alvis Instagram
Dela på Pinterest
Har du svårt att kommunicera med en viss person? Då kan det betyda att ni är icke-kompatibla i era respektive Merkuriustecken. Astro-Alvis förklarar vad Merkurius i tecknet betyder.

"Is Mercury in retrograde?" Den kända frasen är myntad inom astrologin och är mycket talande för Merkurius funktion över våra horoskop. Men vilka aspekter och delar av vårt liv styr egentligen den lilla planeten? Det har Modettes astrolog Astro-Alvis koll på! Henne kan du också följa på Instagram!

Merkurius i horoskopet – vadå?

En astrolog studerar hur planeter och himlakroppar (solen, månen, planterna, ascendenten) samverkar och förhåller sig till varandra. Du har både ett soltecken (det som du själv brukar kalla ditt stjärntecken), måntecken och tecken för jord, luft, eld och vatten – även ett Merkuriustecken! 

Planeten Merkurius är en mycket liten planet i vårt solsystem. Ändå har himlakroppen en stor betydelse för våra stjärntecken inom astrologin. Merkurius står för kommunikation, tankar och vår förmåga att ta in och tolka omvärlden. 

Vad är mitt Merkuriustecken?

Ditt samlade horoskop skapas med andra ord av din "birth chart" – och du kan själv ta reda på din exakta birth chart här. Då kommer du också se vilket som är ditt Merkuriustecken. Du kan alltså vara Skorpionen i ditt klassiska stjärntecken (eller soltecken som astrologer säger), och vara Oxen i ditt Merkuriustecken! 

Vad har Merkurius för funktion i mitt tecken? 

Planeten Merkurius funktion i horoskopet är att forma och ge uttryck åt egots/jagets (Solens) sätt att förmedla sig själv på, och förstå sin omgivning med. Merkurius har en mycket större roll i våra dagliga liv än vi tror om den lilla planeten. Troligtvis är det därför "is Mercury in retrograde?" blivit en känd fras, även utanför astrologiska kretsar.

Merkurius är den kommunicerande himlakroppen

Vi alla har vårt unika sätt att observera omgivningen på. Vi tar in information, sätter ihop den till tankar, åsikter, idéer, värderingar. Den kunskap som vi sedan förmedlar till omgivningen blir som en del av vem vi är. Merkurius ger oss inte bara förmågan att tänka – den lilla planeten hjälper oss även att uttrycka våra tankar i tal och skrift, vilket är unikt för vår art! Merkurius i tecken visar därmed hur en person först tar in information, sedan processar den, hur den tänker, och sedan kommunicerar sina tankar och kunskap till omgivningen. Merkurius visar språkliga och skriftliga begåvningar, visar ens gehör, och “ljudsinne”.

Merkurius i horoskopet

Merkurius i horoskopet visar ens förmåga att samla in och processa information från omgivningen, som hos individen sedan visar sig i form av tankar, åsikter och inte minst, ord. Merkurius är därmed hjärnkontoret i sin primitivaste form. Merkurius i horoskopet ansvarar för vad vi ser, hör, tänker, och säger. Merkurius i tecken visar individens sätt att kommunicera på, och visar därmed styrkor och brister i vår kommunikation med andra. 

När vi har svårt att kommunicera med någon, så ser vi två Merkurius som inte är i kompatibla tecken!