Delar du bilder på ditt barn på nätet? Nu kan det bli olagligt

Postar du bilder på ditt barn på sociala medier?
Postar du bilder på ditt barn på sociala medier? - Foto: Unsplash & Shutterstock
Dela på Pinterest
Visar du upp ditt barn på sociala medier? I framtiden kan det bli förbjudet. I och med barnkonventionen, som nästa år blir svensk lag, diskuteras nu begreppet "sharenting".

Kanske har du hört talats om "Sharenting"? Det innebär att föräldrar postar bilder på sina barn på internet. Uttrycket kommer från orden "share" och "parenting".

Vi har alla sett stora profiler och influencers publicera bilder på sina barn på sociala medier – men i framtiden kan det bli ändring på det. FN:s barnkonvention blir i januari 2020 svensk lag och med det kan läget komma att förändras.

Barnkonventionen ökar säkerheten för barn 

I och med barnkonventionen, som innehåller 54 artiklar som fastslår alla barns lika rättigheter, kommer säkerheten och skyddet öka. En omdiskuterad fråga är nu vilka bilder och vilken information föräldrar i framtiden ska få sprida på nätet då en artikel slår fast att varje barn har rätt till ett eget privatliv. 

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för svenska delen av organisationen Ecpat, säger till Aftonbladet att man ännu inte vet om detta kommer bryta mot barnkonventionen.

– Om det kommer bryta mot barnkonventionen vet vi inte förrän den blir lag. När den blir det kommer barnkonventionen att kunna åberopas i domstol, och vi kommer då få en praxis för vad domstolarna anser att barnkonventionen innebär och hur den ska tolkas, säger hon.

Foto: Unsplash

Ett förbud kan vara negativt

Men internetforskaren Elza Dunkels som är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet menar att det kan få negativa konsekvenser om det blir ett totalförbud för föräldrar att lägga upp bilder på sina barn.

– Det skulle bli ett stort hinder för en stor nätkultur som finns i dag, där man berättar om sitt liv, ber om råd, och ger råd till andra. En begränsning av det skulle vara ett stort ingrepp, som man i så fall skulle behöva tänka igenom ordentligt, säger hon i en intervju med Aftonbladet.


En svensk känd profil, Penny Parnevik, delade nyligen ett klipp där hon avslöjar sin graviditet för familjen. Se videon nedan (och ta fram näsduken!)


Mer:

Känner du igen dig i dessa 5 saker? Då blev du curlad som barn