Alla nyord 2019 – se listan från Språkrådet

Lista med alla nyord 2019.
Lista med alla nyord 2019. - Foto: Unsplash & Shutterstock
Dela på Pinterest
Gretaeffekten, animoji och menskonst – nu har alla nyord från 2019 släppts. Hur många av dem kan du? Se hela listan här!

Varje år registrerar Språkrådet nya ord, betydelser, uttryck och fraser till det svenska språket där stora världshändelser, samhällsutvecklingen samhällsfenomen och teknik har stor påverkan. Bland annat har svenska klimataktivisten Greta Thunberg inspirerat oss och tagit plats på listan med det nya ordet "Gretaeffekten" och uttrycket   "sharenting" har blivit allt mer etablerat – båda två med ursprung från nutiden. 

Men vilka fler ord har vi börjat använda under året som gått? Se hela listan här!

Animoji

Emoji utformad efter en persons ansikte.

Antivaxxare 

Person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering.

Artdöden 

Den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder.

ASMR 

Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren.

Aspludd

Ludd bestående av snöliknande frön från asp.

Benim

Jag, mig

Ordet benim är inlånat från turkiskan, där benim är genitivform av ’jag’ och betyder ’min, mitt’. Benim används också i olika utrop, bland annat i betydelsen ’det är jag’. Det är troligen detta bruk av benim som har lånats in i svenskan. Pronomenet används ofta av personer som refererar till sig själva på ett självförhärligande sätt.

Beteendedesign

Utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende.

Cybersoldat

Försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer.

Deepfake

Video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka.

Deplattformering

Aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter.

Digital tvilling

Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten.

Dra åt helvete-kapital

Sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation.

Eldost

Ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas.

Fimpomat

Behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ.

Gretaeffekten

Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

Foto: Antonio Calanni/ TT

Grönt körfält

Körfält där bara fossilfria fordon får köra.

Hjärtslagslag

Lag från USA som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret.

Hundvissla

Använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet.

Hybridkrig 

Krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt.

Ikigai

Upplevelse av att tillvaron är meningsfull.

Immersiv

Uppslukande, omslutande.

Klimatdiktatur

Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

Klimatnödläge

Tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar.

Klimatstrejk

Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder.

Källtillit 

Förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

Lågaffektivt bemötande

Pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn.

Menskonst

Konstnärligt verk som utmanar normer och tabun.

Nattborgmästare

Person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun 

Popcornhjärna

Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.

Sharenting

Föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats.

Smygflyga

Flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

Syssna

Lyssna med synen.

Tågskryta

Stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg.

Växtbaserat kött

Vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens.

Övervakningsekonomi

System där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde.


Hur många av förra årets nyord känner du igen och har du använt dem under året? Se alla i videon.