Coronaviruset – här är alla frågor och svar du undrar över

Vi listar frågor och svar om coronaviruset med hjälp av Folkhälsomyndigheten. - Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Coronaviruset, och oron, sprider sig världen över. Här är vanliga frågor och svar du förmodligen undrar över.

Coronaviruset har blivit en pandemi och drabbar i skrivande stund hundratusentals människor världen över, så även i Sverige. Nu uppmanas alla att ta hänsyn till andra och stanna hemma om man känner sig sjuk. Regeringen stoppar nu även alla evenemang med över 500 personer för att minska spridningsrisken. Men vad ska man göra för att undvika smitta? Med hjälp av Folkhälsomyndigheten svarar vi på de allra vanligaste frågorna. 

Så här undviker du coronaviruset

– Undvik att röra vid ansiktet och ögon. Undvik också nära kontakt med sjuka människor.

– Tvätta händerna ofta, med både tvål och varmt vatten. Du kan också använda handsprit om du inte har möjlighet till handtvätt. 

– Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas.

– Är du sjuk? Stanna då hemma för att undvika att smitta andra människor!

1. Hur smittar coronavirus?

"Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19".

2. Skyddar munskydd mot coronaviruset?

"Nej, munskydd skyddar inte den som är frisk mot covid-19. Däremot kan den som är sjuk till viss del skydda sin omgivning från att vätskepartiklar sprids vid till exempel hosta och nysningar".

3. Kan coronaviruset smitta till människa via paket och post?

"Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser".

4. Kan mitt husdjur smittas av viruset?

"Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i Kina orsakade några av de första rapporterade mänskliga infektionerna. Några uppgifter om smitta från människa till husdjur finns idag inte beskrivna för covid-19".

5. Kan man bli smittad av en person som har covid-19 men som inte har några symtom?

"Det finns en internationell samsyn att epidemin drivs av personer med symtom på sjukdom.

En del som är sjuka har dock bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk".

6. Hur förhindrar man att covid-19 sprids?

"Insatser som smittspårning, information till allmänheten och isolering av sjuka kan förhindra eller minska smittspridning".

7. Finns det särskilda riskgrupper?

"Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen".

8. Hur många blir friska från coronaviruset?

"Majoriteten av de som smittas blir friska förutom en mycket liten andel personer som kan bli allvarligt sjuka, varav de flesta tillhör någon riskgrupp. Det finns inte några uppgifter om kvarvarande kroniska tillstånd".

Hur länge är man sjuk? Ingår gravida i riskgruppen? Hur stor är dödligheten? Se fler frågor och svar här.

Tänk på att tvättarna händerna, noga och ofta, med tvål och varmt vatten. Foto: kasarp studio/ Shutterstock.com

Nu stänger flera gym ner på grund av att minska smittspridningen av coronaviruset. Men när du i framtiden tar dig till gymmet finns det några saker du borde tänka extra på för att undvika att bli sjuk. Se mer i videon.

Mer:

Det här har du rätt till om du blir sjuk på semestern