Så blir du mer attraktiv – enligt vetenskapen

Vad tycker du är attraktivt? - Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Du kanske tror att du vet vad som gör dig attraktiv? Men vad säger vetenskapen om attraktion? Här är det som kan göra dig mer attraktiv.

Attraktionens komplexitet

Attraktion är en komplex process som sträcker sig bortom bara fysiskt utseende. Forskning visar att faktorer som känslor, dofter och hormonella processer spelar en avgörande roll i vilka vi finner attraktiva.

Vetenskapens roll

Alicia A. Walf, PhD vid Rensselaer Polytechnic Institute, förklarar för Reader's Digest att attraktionens mekanismer är kopplade till hormonellt styrda hjärncirklar, vilket inte är fullständigt förstått. Forskning inom området kan ge insikter i hur stress reduceras genom positiva mänskliga kontakter.

Doft och röst

En studie från 2017 publicerad i Frontiers in Psychology visar att doft och röst spelar stor roll i vem vi attraheras av. Vi tenderar att visuellt attraheras av personer med liknande genotyper, men föredrar doften av en partner med olik genetisk bakgrund. Tonen i någons röst och deras doft kan skapa ett intryck, även om vi inte är medvetna om det.

Tjejer berättar: De här små sakerna hos killar attraherar oss

Att spela svårfångad

En studie från University of Rochester publicerad 2020 i Journal of Social and Personal Relationships visar att att om du spelar "svårfångad" kan det göra dig mer attraktiv. De som är för lätta att attrahera kan uppfattas som desperata, vilket gör dem mindre attraktiva och värdefulla.

Generositet och attraktion

En studie från Indiana University publicerad i Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2020 fann att generösa personer uppfattas som mer fysiskt attraktiva. Forskare betonar kopplingen mellan moralisk och fysisk skönhet, där givare ses som mer attraktiva.

Utforska Sinnet bekräftar att generositet har flera psykologiska fördelar och är ett tecken på god karaktär. Generositet betraktas som ett pro-socialt beteende som syftar till att förbättra andras välbefinnande.

Läs mer: 16 saker som får folk att uppfatta dig som mer attraktiv