Här är länderna som ghostar minst – där hamnar Sverige på listan

Ghosting
Har du blivit ghostad någon gång? - Foto: Unsplash
Dela på Pinterest
Du kanske har blivit ghostad själv, men vet du vilka länder som ghostar minst? Här kan du läsa om det och mycket mer.

Enligt en undersökning från Tinder visar det sig att vissa länder är mindre benägna att praktisera "ghosting" inom dejtingvärlden. Bland de tio länder som är minst benägna att ghosta finns Danmark, Sverige och Norge i toppen.

10 länder som ghostar minst

Ghosting, fenomenet där en person plötsligt och utan förklaring slutar kommunicera med någon de tidigare haft kontakt med, är en alltmer uppmärksammad aspekt av modern dejting. Tinder's "Year in Swipe"-rapport 2023, listar de länder där ghosting är minst förekommande:

  1. Danmark
  2. Sverige
  3. Norge
  4. Kanada
  5. Australien
  6. Nederländerna
  7. Frankrike
  8. USA
  9. Tyskland
  10. Brasilien

Har du något av dessa intressen? Då är du mer attraktiv – enligt Tinder

Varför ghostar folk?

En studie från Thriving Center of Psychology från 2023 visar att 67% av dem som blivit ghostade också har ghostat andra. Detta fenomen kallas "reciprocal ghosting". 

Dr. Alexander Alvarado, en klinisk psykolog, förklarar att detta beteende ofta är en försvarsmekanism där personen väljer att avsluta kontakten först för att undvika att bli sårade.

Vilka ghostar?

I studien framgår det att 77% av Gen–Z och 61% av Millennials har  ghostat någon, med en högre frekvens bland kvinnor än män. Orsakerna varierar, men den främsta anledningen är brist på intresse för att fortsätta relationen. Andra orsaker inkluderar att undvika konfrontation eller att känna sig stressad och överväldigad av förväntningar. Nästan en tredjedel uppger att de ghostar på grund av psykisk ohälsa.

10 varningsklockor i relationer – tecken på ett dåligt förhållande

Ghosting inom dejting 

Två tredjedelar av deltagarna i studien anser att ghosting är en biprodukt av online-dejting. Omkring en fjärdedel har blivit ghostade efter första dejten eller efter några dejter, och chockerande nog har en av tio blivit ghostade efter några månaders dejting.

Istället för att ghosta

Alvarado betonar vikten av öppen kommunikation istället för ghosting. Att direkt informera den andra personen om att man inte är intresserad kan vara obekvämt men ger båda parter möjlighet till avslut och att gå vidare utan obesvarade frågor.