Tarot - Beslutsfattande och problemlösning

Tarot läsning
Tarot läsning
Dela på Pinterest
Tarot-kort används ofta för att få hjälp med att fatta svåra beslut eller för att förstå och komma på lösningar till problem. Detta är ett av de största användningsområdena för tarot.

Lösa problem

Att lösa problem är ett populärt användningsområde för tarot-korten. Det man kan ta hjälp med här är att få nya insikter om problemet, eller att försöka se vad konsekvenserna av olika beslut kan vara. Man kan även ta hjälp med att försöka förstå sina egna känslor runt problemet och hur olika lösningar kan påverka en själv. 

Tanken är att man ska dra ett (eller flera) kort och sedan ta sin tid och försöka förstå vad kortet/korten betyder, hur det får dig att känna dig. Man kan fundera på hur karaktären på kortet är, om den är vänlig eller fientlig. Vad handlar kortet om, vad är det för värld som visas? Vad skulle du vilja göra om du kunde gå in i kortet och dess värld? Man ska försöka meditera över kortet och låta fantasin flöda.


Sedan när man försöker att lösa problemet man har framför sig så kan man t.ex. försöka få nya insikter om själva problemet genom att meditera över kortet man dragit. Är det något man inte tänkt på tidigare? Är man för nära själva problemet för att kunna få en bra överblick? Hur påverkar problemet dig, eller vilka känslor får det dig att känna?

Nästa steg man kan göra är att, via ett nytt kort, försöka visualisera olika lösningar på problemet, och då gärna även vilka konsekvenser olika lösningar kan få. På det sättet blir det enklare att förstå vad man behöver göra.

Fatta svåra beslut

Att ta hjälp av tarot för att fatta svåra beslut är ett annat populärt användningsområde. Man behöver då börja med att ställa en icke-ledande fråga som grund för läsningen. Sedan drar man ett eller flera kort och försöker meditera över kortet eller korten man dragit för att försöka förstå få få svar på frågan man ställde. Här är det också ofta så att man redan vet vilket beslut man kommer att ta, men man behöver validering, eller en liten knuff i rätt riktning för att känna att man vågar ta beslutet. 

Man bör såklart inte bara låta tarot-korten fatta besluten åt dig, utan mer ge dig nya synsätt eller insikter på vad för beslut du faktiskt vill eller behöver ta. Så tarot-korten är ofta till för att få självinsikt nog till att våga göra det man behöver. Annars kan man lika gärna singla slant och på så vis ta slumpmässiga beslut.