Tarot - läsa framtiden

Tarotläsning om framtiden
Tarotläsning om framtiden
Dela på Pinterest
Att läsa in framtiden är det mest populära användningsområdet av tarotkorten. Detta innebär inte att man frågar om en sak kommer hända utan mer att man frågar mer öppna frågor som t.ex. hur man ska tackla sitt professionella liv för att få ut så mycket av det som möjligt.

Den populäraste användningen av tarot-läsningar är till att läsa framtiden. Det handlar då inte om att man försöker se exakt vad som ska hända, utan mer att man försöker få mer insikt i olika möjliga saker som kan hända eller på vilka sätt olika saker han hända.

Det första man bör göra är att fundera på en fråga man kan ställa till korten. Det ska då inte vara en ledande eller väldigt specifik fråga utan mer hur man ska agera i en situation eller vad för utmaningar framtiden kan komma att ge. Man ska alltså inte ställa frågan "Kommer det här att hända?" utan mer "Hur ska jag agera i mitt kärleksliv för att x ska hända?".

Sedan när man har valt frågan så ska man välja vilken typ av läggning man vill välja. Det enklaste är att bara dra ett kort och utifrån det försöka tolka in det i din fråga. Tanken är att man ska låta sin fantasi flöda fritt och fundera över kortet. Vad får kortet dig att tänka på? Hur är figuren på kortet, är den positiv eller negativ? Hur är landskapet? Hur får det dig att känna dig? Vad skulle du vilja göra ifall du kunde gå in i kortets värld? Skulle du vilja fråga karaktären i kortet något? Och så vidare. Man ska göra detta med utgångspunkt i den fråga man ställer och på så vis försöka läsa in ett svar i kortet.

Om man väljer att lägga flera kort så kan man även fundera över hur kortet hänger ihop, finns det något tema här? Eller går de emot varandra? I en del läggningar blir positionen av korten gentemot varandra viktig i hur man ska läsa dem. Ju fler kort man drar desto mer komplext kan det bli.

Efter att man har läst korten så bör man ta sig lite tid och fundera över vad för insikter man har kommit till. Och hur de kan hjälpa dig att förstå hur framtiden kan utvecklas gentemot den fråga du har ställt.


För att börja läsa korten på det här sättet behöver man inte veta vad den faktiska betydelsen av vare kort är. Utan det handlar om att man utifrån dem ska låta sin fantasi flöda och om man då vet vad de faktiskt betyder så har man ju lite ramar för sin fantasi. Det kan också vara en bra sak, då man får en startpunkt att börja ifrån.