Tarot - olika typer av läggningar

Tarot läsning
Tarot läsning
Dela på Pinterest
När man använder tarot för att få hjälp med olika frågor eller problem så finns det ett antal olika läggningar man kan använda. Ju fler kort man använder desto mer komplext blir läsningen. Här förklarar vi hur de mest använda läggningarna fungerar. Placeringarna av korten i de olika läggningarna har även andra tolkningar än de vi visar här, men dessa är bland de vanligaste.

När man lägger tarotkort så finns det många olika läggningar man kan göra. En läggning är hur många och hur man lägger korten. Ju fler kort man har desto mer komplext blir läsningen så om man inte är van vid dem så är det bäst att börja med enkortsläggning. Här nedan följer ett antal av de vanligaste läggningarna.

Enkortsläggning

Den enklaste formen. Den används ofta till att få snabba insikter, t.ex. på morgonen över vad dagen kan ge dig. Det används också för att få svar på enkla frågor där mer komplexa läggningar inte riktigt behövs.

Tretal

Den här läggningen används ofta för att få insikt i relationer eller för personlig utveckling. Det finns lite olika varianter men de två vanligaste är att 1) korten representerar det förflutna, nutiden och sedan framtiden. Eller 2) att korten representerar kropp, själ och sinne.  


Femkortsläggning

Denna läggning är än mer komplicerad än tretal. Här är det ofta så att korten representerar:

 1. det förflutna
 2. nutid
 3. utmaningar eller hinder
 4. hjälpmedel eller resurser
 5. resultat


Keltiska korset

Nu kommer vi till en av de mest avancerade läggningarna. Här representerar korten (enligt bilden nedan):

 1. Nuvarande Situation
 2. Omedelbara Utmaningar
 3. Det Förflutna
 4. Det Nära Framtiden
 5. Potentiella Influenser
 6. Underliggande faktorer
 7. Råd
 8. Yttre Influenser
 9. Hopp och Rädslor
 10. Utfall eller Framtiden


Denna läggning används för att ge en översikt över din livssituation eller för att ge ett svar på en specifik fråga du har. 

Hjulet

En lite mindre vanlig läggning är Hjulet (The Wheel) som läggs som ett hjul med den centrala frågan (kortet) i mitten. De olika placeringarna representeras av:

 1. Den centrala frågan
 2. Det förflutna
 3. Framtiden
 4. Dolda faktorer till problemet
 5. Möjliga lösningar eller vägledning
 6. Personen som ställer frågan
 7. Yttre påverkan  

Denna läggning fokuserar på att ge insikter till att lösa frågan som representeras av det centrala kortet.