Amanda Lundin
Reporter
Bakrund: Amanda Lundin föddes 1993 i Nynäshamn utanför Stockholm. Studier: Journalistik med inriktning nationalekonomi på Södertörns Högskola, Business studies på Novancia Business School Paris. Yrke: Journalist