Tarot-korts betydelser

Utforska världen av tarot med vår omfattande guide till alla tarot-kortens betydelser. Lär dig mer om varje kort, dess symbolik och tolkningar för att fördjupa din förståelse av tarot och dess mystik. Upptäck nycklar till självinsikt, vägledning och personlig tillväxt genom att utforska de unika energierna och budskapen som varje kort förmedlar.

KING OF WANDS
Kortet står för en person med stark ledarförmåga, som inspirerar andra genom sin passion och sitt mod. Det representerar en tid av kreativt ledarskap, där initiativ och äventyrlighet leder till framgång. Detta tarotkort uppmanar till att ta risker och agera med självförtroende, samtidigt som det understryker vikten av att förverkliga sina visioner med energi och integritet.
QUEEN OF WANDS
Kortet symboliserar en person som utstrålar självförtroende, karisma och värme. Det står för fruktbarhet, kreativitet och oberoende, och uppmuntrar till att omfamna sin egen styrka och att agera med optimism. Detta tarotkort pekar på en tid av personlig kraft och att inspirera andra, samt att ta ledningen i sitt liv med passion och beslutsamhet.
KNIGHT OF WANDS
Kortet representerar äventyrlighet, passion och en impulsiv natur. Det symboliserar en person som är snabb att agera och ta sig an nya utmaningar med entusiasm och mod. Detta tarotkort indikerar en period av dynamisk förändring, där modet att följa sina impulser och passioner leder till personlig tillväxt och utforskning. Det uppmanar till att välkomna förändring med öppna armar.
PAGE OF WANDS
Kortet symboliserar nyfikenhet, upptäckarglädje och början på en kreativ eller andlig resa. Det representerar en tid av lärande och utforskning, där man är öppen för nya idéer och möjligheter. Detta tarotkort uppmanar till att ta de första stegen mot att realisera sina drömmar och passioner, med en attityd av optimism och villighet att lära. Det står för ungdomlig energi och potentialen för personlig tillväxt.
TEN OF WANDS
Kortet speglar bördan av överväldigande ansvar och ansträngningen det innebär att bära tunga bördor. Det symboliserar en period där man känner sig pressad av sina åtaganden, vilket kan leda till utmattning eller stress. Detta tarotkort uppmanar till att överväga att delegera uppgifter och hitta balans, för att undvika att bli överväldigad av livets krav. Det understryker vikten av att erkänna sina begränsningar och söka stöd.
NINE OF WANDS
Kortet återspeglar uthållighet och motståndskraft inför utmaningar. Det representerar en period av försvar och beslutsamhet, där man står fast vid sina övertygelser trots motgångar. Detta tarotkort uppmanar till att förbli stark och fortsätta kämpa, även när slutet inte syns. Det symboliserar vikten av att skydda det man har arbetat hårt för och att inte ge upp.
EIGHT OF WANDS
Kortet symboliserar snabb rörelse, framsteg och snabba förändringar. Det antyder att händelser kommer att utvecklas snabbt och att det är dags att agera med beslutsamhet. Detta tarotkort uppmuntrar till att gripa tillfället och rida på momentumets våg. Det representerar en period av tydliga kommunikationer och att vägar öppnas upp, vilket möjliggör framåtskridande mot målen med en känsla av energi och riktning.
SEVEN OF WANDS
Kortet återspeglar modet att stå upp för sig själv och försvara sin position mot motstånd. Det indikerar en tid av utmaningar där man behöver visa styrka och beslutsamhet. Detta tarotkort uppmanar till att vara orädd inför konkurrens och att bibehålla sin integritet. Det symboliserar en kamp för att bevara det man har uppnått, samtidigt som man håller fast vid sina övertygelser trots yttre tryck.
SIX OF WANDS
Kortet står för framgång, erkännande och att ha uppnått ett viktigt mål. Det symboliserar en period av triumf och självförtroende efter hårt arbete. Detta tarotkort uppmanar till att fira sina prestationer och att njuta av andras uppskattning för det man har åstadkommit. Det representerar en tid då ens ansträngningar och talanger erkänns, vilket leder till en känsla av tillfredsställelse och framgång.
FIVE OF WANDS
Kortet återspeglar konflikt, tävlan och mindre strider. Det indikerar en tid av utmaningar där olika åsikter och ambitioner kolliderar, vilket kan leda till spänningar och konkurrens. Detta tarotkort uppmanar till att navigera genom oenigheter med tålamod och förståelse, samt att använda dessa situationer som en möjlighet för personlig tillväxt och utveckling av problemlösningsfärdigheter.
FOUR OF WANDS
Kortet symboliserar firande, glädje och ett känslomässigt stöd från samhället eller familjen. Det representerar en milstolpe eller ett viktigt ögonblick av stabilitet och trygghet. Detta tarotkort uppmanar till att ta en paus för att njuta av de framgångar och den harmoni man uppnått, och att uppskatta sammanhållningen och lyckan som delas med nära och kära.
THREE OF WANDS
Kortet återspeglar framåtblickande planering, expansion och framsteg mot framtida mål. Det indikerar en period där man börjar se resultat av sitt arbete och planering, vilket motiverar till vidare utforskning och tillväxt. Detta tarotkort uppmanar till att blicka framåt med optimism och att vidga sina vyer, samtidigt som man förbereder sig för nya möjligheter och äventyr som ligger framför.
TWO OF WANDS
Kortet står för beslutsfattande, personlig planering och vägen mot nya horisonter. Det symboliserar en tid där man står inför valmöjligheter och framtida riktningar, med potentialen att forma sin egen framtid. Detta tarotkort uppmanar till att fatta modiga beslut och att ta de första stegen mot att förverkliga sina ambitioner, samtidigt som det betonar vikten av att ha en klar vision och strategi.
ACE OF WANDS
Kortet symboliserar en ny början, inspiration och potentialen för kreativ tillväxt. Det representerar ett uppvaknande av passion, entusiasm och en kraftfull drivkraft för att påbörja nya projekt eller äventyr. Detta tarotkort uppmanar till att gripa det ögonblick av klarhet och energi, och att agera modigt på sina idéer och visioner, vilket markerar startpunkten för en inspirerande resa.
KING OF SWORDS
Kortet representerar intellektuell klarhet, auktoritet och rättvisans principer. Det symboliserar en person som använder sin skarpsinnighet och objektivitet för att fatta välövervägda beslut. Detta tarotkort uppmanar till att agera med rättvisa, integritet och att använda sin analytiska förmåga för att navigera genom komplexa situationer, vilket understryker vikten av kommunikation och tydlighet i ledarskap.
QUEEN OF SWORDS
Kortet står för oberoende, skarpsinne och ärlighet. Det representerar en person som kombinerar insikt med medkänsla, och som inte räds att tala sanningen. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna klarhet och direkt kommunikation, samtidigt som det betonar vikten av att vara självständig och att använda sin intelligens och domskraft för att klarsynt navigera i livet.
KNIGHT OF SWORDS
Kortet symboliserar snabbtänkthet, handling och beslutsamhet. Det representerar en person som rör sig med stor hastighet och klarhet mot sina mål, ibland utan att fullt överväga konsekvenserna. Detta tarotkort uppmanar till att agera med mod och bestämdhet, men också att vara medveten om vikten av att tänka igenom sina beslut för att undvika onödiga konflikter eller missförstånd.
PAGE OF SWORDS
Kortet representerar nyfikenhet, en strävan efter kunskap och beredskap att möta sanningen. Det symboliserar en tid av mental klarhet och analytisk förmåga, där man är redo att utforska idéer och utmana befintliga tankesätt. Detta tarotkort uppmanar till att vara vaksam, att kritiskt granska information och att använda sin intelligens för att navigera genom komplicerade situationer med ett öppet sinne.
TEN OF SWORDS
Kortet symboliserar slutet på en svår period, förräderi eller en plötslig och smärtsam insikt. Det representerar en tid då man måste acceptera ett avslut för att kunna gå vidare. Detta tarotkort uppmanar till att finna styrkan att resa sig efter en nedgång och att se detta som en möjlighet till förnyelse och personlig tillväxt, även i de mörkaste stunderna.
NINE OF SWORDS
Kortet återspeglar oro, ångest och nattliga bekymmer som tynger sinnet. Det symboliserar en period av inre turbulens där rädslor och osäkerheter verkar överväldigande. Detta tarotkort uppmanar till att konfrontera sina inre demoner och att söka hjälp eller lösningar för att övervinna mentalt lidande. Det betonar vikten av mental hälsa och behovet av att ta hand om sitt inre välbefinnande.
EIGHT OF SWORDS
Kortet representerar känslan av att vara fast, begränsad av egna tankar och rädslor. Det symboliserar en situation där man känner sig instängd eller maktlös, ofta som ett resultat av självskapade begränsningar. Detta tarotkort uppmanar till att ompröva sina uppfattningar och att finna modet att befria sig från det som binder en, vilket understryker vikten av inre styrka och självinsikt för att övervinna hinder.
SEVEN OF SWORDS
Kortet står för list, undvikande eller att ta en mindre direkt väg för att uppnå sina mål. Det symboliserar en situation där taktik och strategi övervägs noggrant, ibland på gränsen till oärlighet eller undanflykter. Detta tarotkort uppmanar till att vara medveten om sina handlingar och intentioner, samt att överväga konsekvenserna av att agera på ett sätt som kan ifrågasättas etiskt.
SIX OF SWORDS
Kortet symboliserar övergången, läkning och att röra sig mot lugnare vatten. Det representerar en tid av förändring, där man lämnar bakom sig svårigheter och rör sig mot en mer positiv fas. Detta tarotkort uppmanar till att acceptera nödvändigheten av förändring för att växa och läka, och att framtidens möjligheter kräver att man lämnar det förflutna bakom sig.
FIVE OF SWORDS
Kortet återspeglar konflikt, förlust och det pris som betalas för att "vinna" till varje pris. Det symboliserar en situation där segern kan kännas bitter eller där konsekvenserna av stridigheterna väger tungt. Detta tarotkort uppmanar till att överväga om kampen är värd kostnaden och att sträva efter lösningar som främjar samförstånd och läkning, snarare än att fördjupa splittringar.
FOUR OF SWORDS
Kortet representerar återhämtning, vila och reflektion. Det symboliserar en nödvändig paus från stridigheter för att återhämta sig mentalt och fysiskt. Detta tarotkort uppmanar till att ta en stund för sig själv, att meditera och hitta inre frid, vilket understryker vikten av att ladda batterierna och klargöra sina tankar innan man fortsätter framåt.
THREE OF SWORDS
Kortet symboliserar sorg, hjärtesorg och besvikelse. Det representerar en tid av emotionell smärta, där konflikter eller förluster leder till djup reflektion och inre tumult. Detta tarotkort uppmanar till att möta och bearbeta dessa känslor för att läka, och att erkänna att även om smärtan är svår, är den en del av växandet och läkningsprocessen.
TWO OF SWORDS
Kortet står för beslutsångest, vägskäl och behovet av att göra ett val trots osäkerhet. Det symboliserar en period av inre konflikt och obeslutsamhet, där man kämpar för att hitta klarhet. Detta tarotkort uppmanar till att söka inre balans och att vara öppen för intuitionen som vägledning, betonande vikten av att bryta dödläget genom medvetet val, även i brist på fullständig information.
ACE OF SWORDS
Kortet symboliserar en ny början inom tanke, insikt eller kommunikation. Det representerar en klarhetens och sanningens ögonblick, där en ny idé eller mental förståelse genomborrar förvirringen. Detta tarotkort uppmanar till att agera med integritet och kraft, och att använda sin intellektuella skärpa för att skära igenom hinder och banar väg för rättvisa och klarhet.
KING OF CUPS
Kortet representerar emotionell stabilitet, medkänsla och mognad i hantering av känslor. Det symboliserar en person som besitter djup insikt och förståelse för andras känslor, samtidigt som de behåller kontroll över sina egna. Detta tarotkort uppmanar till att leda med empati och visdom, att navigera genom livets emotionella vatten med balans och att fördjupa relationer genom äkta känslomässig närvaro.
QUEEN OF CUPS
Kortet symboliserar intuition, empati och den djupa, omsorgsfulla naturen av känslomässig förståelse. Det representerar en tid av inre reflektion och att lyssna till hjärtats röst, vilket understryker vikten av att vara i kontakt med sina egna och andras känslor. Detta tarotkort uppmanar till att vårda sina relationer med medkänsla och att använda sin intuition som en guide i emotionella frågor.
KNIGHT OF CUPS
Kortet står för romantik, charm och en drömmare som följer sitt hjärta. Det symboliserar en person som är djupt i kontakt med sina känslor och som ofta agerar som en budbärare av kärlek och emotionella erbjudanden. Detta tarotkort uppmanar till att utforska sina känslor djupt och att låta sig guidas av passion och önskan att förbinda sig på en djup, emotionell nivå.
PAGE OF CUPS
Kortet representerar nybörjarens öppenhet, emotionell nyfikenhet och möjligheten till nya känslomässiga upplevelser. Det symboliserar en tid av kreativt uttryck och att lyssna till sitt inre, där man är mottaglig för budskap från undermedvetna och drömmar. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna sin känsliga sida och utforska sina känslor med ett barns undran, redo att välkomna kärlek och inspiration i sitt liv.
TEN OF CUPS
Kortet symboliserar emotionell uppfyllelse, harmoni och lycka i relationer och familjeliv. Det representerar en tid av stabil kärlek och stöd, där drömmar om lycka blir verklighet. Detta tarotkort uppmanar till att uppskatta banden av kärlek och vänskap som omger en, och att fira den djupa tillfredsställelse och fred som kommer från äkta emotionell förbindelse.
NINE OF CUPS
Kortet står för tillfredsställelse, välbefinnande och att uppnå sina hjärtans önskningar. Det symboliserar en tid av lycka och tillfredsställelse där ens personliga och emotionella mål har uppfyllts. Detta tarotkort uppmanar till att uppskatta de välsignelser man har och att njuta av livets goda stunder, med ett erkännande av att personlig tillfredsställelse är inom räckhåll.
EIGHT OF CUPS
Kortet symboliserar en tid av övergång, att lämna det bekanta för att söka djupare mening och uppfyllelse. Det representerar en resa mot självupptäckt där man känner behovet av att överge det som inte längre tjänar ens högsta väl. Detta tarotkort uppmanar till att lyssna till sitt inre och modigt ta steg mot en mer autentisk existens, även om det innebär att lämna komfortzonen.
SEVEN OF CUPS
Kortet representerar valmöjligheter, illusioner och beslutsångest. Det symboliserar en tid då man står inför många alternativ och möjligheter, vilket kan leda till förvirring och osäkerhet om vilken väg som är bäst att följa. Detta tarotkort uppmanar till att skilja mellan realistiska mål och bedrägliga fantasier, och att göra välövervägda val baserade på djupare insikter och personliga värderingar.
SIX OF CUPS
Kortet symboliserar nostalgi, barndomsminnen och oskyldighetens glädje. Det representerar en återkoppling till det förflutna och de enkla nöjen som en gång gav lycka. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna varma minnen och att låta dessa erfarenheter inspirera nuvarande relationer och livssituationer, samt att dela denna glädje och oskuld med andra.
FIVE OF CUPS
Kortet återspeglar sorg, förlust och besvikelse, men även hopp om återhämtning. Det symboliserar en tid då fokus ligger på det som har gått förlorat, vilket riskerar att överskugga det som fortfarande finns kvar att uppskatta. Detta tarotkort uppmanar till att vända blicken mot de obesvärade känslorna och möjligheterna som finns kvar, vilket påminner om att inte allt är förlorat och att läkning är möjlig.
FOUR OF CUPS
Kortet representerar apati, missnöje och en känsla av att vara mentalt eller känslomässigt frånkopplad. Det symboliserar en tid då erbjudanden eller möjligheter kan kännas ointressanta eller otillfredsställande, vilket leder till en inre granskning av vad som verkligen ger mening och glädje. Detta tarotkort uppmanar till att omvärdera sina prioriteringar och att vara öppen för nya perspektiv som kan återuppliva passion och entusiasm.
THREE OF CUPS
Kortet symboliserar gemenskap, vänskap och firande. Det representerar en tid av glädjefyllda sammankomster, där delad lycka och framgång firas tillsammans. Detta tarotkort uppmanar till att uppskatta och njuta av banden med nära och kära, och att ta sig tid att fira livets små och stora triumfer i en anda av tacksamhet och gemenskap.
TWO OF CUPS
Kortet står för enighet, partnerskap och en djup känslomässig förbindelse. Det symboliserar början på en meningsfull relation, där ömsesidig respekt och förståelse blomstrar. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna harmonin och balansen som kommer från att dela sitt liv med någon, och att värdera den ömsesidiga kärlek och stöd som dessa band medför.
ACE OF CUPS
Kortet symboliserar en ny början inom känslolivet, potentialen för djup kärlek och den inre källan till känslor och andlighet. Det representerar öppenheten för nya emotionella upplevelser, som kan leda till personlig tillväxt och ökad empati. Detta tarotkort uppmanar till att välkomna och omfamna nya möjligheter till kärlek, vänskap och känslomässig förnyelse, med ett öppet hjärta och sinne.
KING OF PENTACLES
Kortet representerar framgång, säkerhet och stabilitet inom de materiella och praktiska aspekterna av livet. Det symboliserar en person som har uppnått stor framgång genom hårt arbete och beslutsamhet, och som nu njuter av frukterna av sitt arbete. Detta tarotkort uppmanar till att utnyttja sin visdom och resurser för att skapa en trygg och välstående framtid, samtidigt som man bibehåller en generös och jordnära attityd.
QUEEN OF PENTACLES
Kortet symboliserar omtänksamhet, trygghet och en praktisk inställning till livet. Det representerar en person som är generös och jordnära, med en stark känsla av att ta hand om andra och sin omgivning. Detta tarotkort uppmanar till att närma sig livet med en närande attityd, att uppskatta det enkla och att använda sina resurser klokt för att skapa harmoni och välbefinnande.
KNIGHT OF PENTACLES
Kortet representerar uthållighet, pålitlighet och en metodisk tillvägagångssätt till mål. Det symboliserar en person som är hängiven och noggrann i sitt arbete, med en stark känsla av plikt och ansvar. Detta tarotkort uppmanar till att vara tålmodig och att fortsätta arbeta stadigt mot sina ambitioner, och att värdera stabilitet och praktiskhet i strävan efter framgång.
PAGE OF PENTACLES
Kortet symboliserar nyfikenhet, lärande och början på en resa mot materiell eller intellektuell tillväxt. Det representerar en person som står i startgroparna med en öppenhet för nya möjligheter och en vilja att utforska och utveckla sina färdigheter. Detta tarotkort uppmanar till att ta tillvara på nya studier eller projekt med entusiasm och att se potentialen i varje möjlighet till lärande och förbättring.
TEN OF PENTACLES
Kortet står för välstånd, säkerhet och ett arv som byggs över tid. Det symboliserar uppnåendet av materiell framgång och stabilitet som kan delas med andra och överföras till kommande generationer. Detta tarotkort uppmanar till att uppskatta de långsiktiga resultaten av hårt arbete och att värdera den trygghet och de resurser som skapats, både för sig själv och för sina nära.
NINE OF PENTACLES
Kortet symboliserar självförsörjning, framgång och välstånd som uppnåtts genom personligt hårt arbete. Det representerar en tid av självständighet, där man kan njuta av komfort och lyx tack vare egna ansträngningar. Detta tarotkort uppmanar till att ta ett steg tillbaka och uppskatta de framsteg som gjorts, och att njuta av frukterna av sitt arbete med en känsla av tillfredsställelse och prestation.
EIGHT OF PENTACLES
Kortet representerar hängivenhet till hantverk, skicklighet i arbete och engagemang i att förbättra sina färdigheter. Det symboliserar en period av hårt arbete och lärande, där fokus ligger på detaljer och kvalitet. Detta tarotkort uppmanar till att uppskatta värdet av ihärdighet och att se skönheten i processen att bemästra sitt yrke eller konst, vilket leder till långsiktig framgång och tillfredsställelse.
SEVEN OF PENTACLES
Kortet symboliserar reflektion över hårt arbete, tålamod och väntan på resultat. Det representerar en tid då man utvärderar sina ansträngningar och överväger nästa steg, med medvetenheten om att alla investeringar tar tid att bära frukt. Detta tarotkort uppmanar till att ha tålamod och förståelse för att framgång ofta kommer till de som väntar och att fortsätta vårda sina pågående projekt med hopp om framtida belöningar.
SIX OF PENTACLES
Kortet står för generositet, välgörenhet och rättvis fördelning av resurser. Det symboliserar en tid då man har möjlighet att dela med sig av sin överflöd till andra, vilket visar på en balans mellan att ge och ta emot. Detta tarotkort uppmanar till att agera med öppenhet och medkänsla, och att erkänna vikten av att stödja gemenskapen och de i behov, samtidigt som man upprätthåller ekonomisk balans.
FIVE OF PENTACLES
Kortet symboliserar ekonomiska svårigheter, känslan av brist och utanförskap. Det representerar en period av osäkerhet där man kan känna sig övergiven och i behov av stöd. Detta tarotkort uppmanar till att söka hjälp och samhörighet i svåra tider och att komma ihåg att svårigheter ofta är tillfälliga, och att det finns resurser och gemenskap som kan erbjuda stöd och lättnad.
FOUR OF PENTACLES
Kortet representerar materialism, säkerhetsbehov och rädslan för ekonomisk förlust. Det symboliserar en tid då man håller fast vid sina resurser alltför hårt, vilket kan leda till girighet eller oflexibilitet. Detta tarotkort uppmanar till att balansera behovet av ekonomisk stabilitet med vikten av generositet och öppenhet, och att erkänna att sann säkerhet även inkluderar att dela med sig och bygga relationer.
THREE OF PENTACLES
Kortet symboliserar teamwork, samarbete och skicklighet i utförandet av gemensamma projekt. Det representerar en tid då hårt arbete, expertis och gemensamma ansträngningar leder till framgång och erkännande. Detta tarotkort uppmanar till att värdera varje persons bidrag och att se kraften i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket understryker betydelsen av respekt och samverkan för att uppnå kvalitet och excellens.
TWO OF PENTACLES
Kortet representerar balansering av flera uppgifter, flexibilitet och anpassningsförmåga. Det symboliserar en tid då man jonglerar med ekonomiska eller personliga åtaganden, vilket kräver skicklighet och uppmärksamhet för att upprätthålla jämvikt. Detta tarotkort uppmanar till att hantera livets komplexitet med grace och att vara öppen för förändringar, betonande vikten av att finna en hållbar balans mellan olika aspekter av livet.
ACE OF PENTACLES
Kortet symboliserar en ny början på det materiella planet, möjligheter till välstånd och framgång. Det representerar ett ögonblick då en ny resurs eller möjlighet presenterar sig, vilket kan leda till konkret tillväxt och säkerhet. Detta tarotkort uppmanar till att gripa dessa nya möjligheter med båda händerna, och att se dem som en grund för framtida framgång och stabilitet.
THE FOOL
Kortet representerar nya början, oskuldsfull äventyrslust och att ta språnget in i det okända med öppet hjärta. Det symboliserar en tid då man står inför livets resa med ren tillit och utan rädsla för det som komma skall. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna förändringar med optimism och att vara öppen för livets obegränsade möjligheter, samtidigt som man behåller en lekfull och nyfiken inställning.
THE MAGICIAN
Kortet symboliserar skapande kraft, resursernas användning och manifestationens förmåga. Det representerar en tid då man har tillgång till alla verktyg och färdigheter som krävs för att förverkliga sina mål och drömmar. Detta tarotkort uppmanar till att agera med intention och självförtroende, att använda sin kreativitet och viljestyrka för att forma sin verklighet och att förstå sin egen kraft att skapa förändring.
THE HIGH PRIESTESS
Kortet står för intuition, mysterium och det undermedvetna sinnet. Det symboliserar en tid då det är viktigt att lyssna inåt och följa sin inre röst, för att avslöja dolda kunskaper och sanningar. Detta tarotkort uppmanar till att fördjupa sig i självreflektion och att vara öppen för de insikter som kommer från det undermedvetna, vilket understryker betydelsen av tystnad och inre visdom i beslutsprocessen.
THE EMPRESS
Kortet symboliserar fruktbarhet, skapande och överflöd. Det representerar en tid av tillväxt, omsorg och näring av kreativa projekt eller relationer. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna det feminina principen av mottagande och att vara öppen för att ta emot överflöd i alla former, samtidigt som man uppskattar skönheten och kärleken som omger en.
THE EMPEROR
Kortet står för auktoritet, struktur och stabilitet. Det symboliserar en tid då ledarskap och beslutsamhet är nödvändiga för att upprätthålla ordning och uppnå mål. Detta tarotkort uppmanar till att agera med självsäkerhet och att använda sin makt och styrka på ett ansvarsfullt sätt, för att bygga en fast grund och leda med visdom och rättvisa.
THE HIEROPHPANT
Kortet symboliserar tradition, andlig visdom och vägledning. Det representerar en tid då det är viktigt att följa etablerade normer och lära sig från de som gått före. Detta tarotkort uppmanar till att söka kunskap och förståelse genom studier eller råd från en mentor, och att respektera traditionens värde som en källa till stabilitet och sammanhang i livet.
THE LOVERS
Kortet står för kärlek, harmoni och val som berör hjärtat. Det symboliserar en tid av viktiga relationella beslut och den djupa förbindelsen mellan två individer. Detta tarotkort uppmanar till att följa sitt hjärta och att vara ärlig med sig själv och andra, samtidigt som det betonar vikten av att göra val som reflekterar ens sanna önskningar och värderingar.
THE CHARIOT
Kortet representerar framgång, kontroll och framåtskridande. Det symboliserar en period av att ta ledningen och att rikta energin mot tydliga mål, med fokus och beslutsamhet. Detta tarotkort uppmanar till att hålla fast vid ens visioner och att övervinna hinder genom disciplin och självförtroende, vilket leder till triumf och personlig utveckling.
STRENGTH
Kortet symboliserar inre styrka, mod och självkontroll. Det representerar en tid då man möter utmaningar med tillförsikt och medvetenhet om ens egna krafter. Detta tarotkort uppmanar till att hantera svårigheter med tålamod och empati, och att använda sin inre kraft för att övervinna hinder och uppnå mål, vilket leder till djupare självinsikt och personlig tillväxt.
THE HERMIT
Kortet symboliserar introspektion, självreflektion och sökandet efter sanningen. Det representerar en tid då man drar sig tillbaka från omvärlden för att utforska sitt inre landskap och att söka efter djupare förståelse. Detta tarotkort uppmanar till att lyssna till ens inre röst och att söka efter vägledning och insikt genom stillhet och kontemplation, vilket kan leda till spirituell upplysning och personlig tillväxt.
WHEEL OF FORTUNE
Kortet symboliserar ödets vändningar, cyklisk natur och oväntade förändringar. Det representerar en tid då livet går igenom naturliga upp- och nedgångar och påminner om att ingenting är permanent. Detta tarotkort uppmanar till att acceptera förändringar med öppenhet och att anpassa sig till nya situationer med tillförsikt, vilket leder till personlig tillväxt och nya möjligheter.
JUSTICE
Kortet symboliserar rättvisa, balans och rättvisa bedömningar. Det representerar en tid då rättfärdighet och moraliska principer är av central betydelse. Detta tarotkort uppmanar till att agera med ärlighet och integritet, och att göra välgrundade beslut som är baserade på objektivitet och likabehandling. Det betonar vikten av att ta ansvar för ens handlingar och att söka efter sanningen i alla situationer.
THE HANGED MAN
Kortet symboliserar offer, uppoffring och att se saker från en annan synvinkel. Det representerar en tid då man möter utmaningar genom att låta gå av kontroll och tillåta förändring. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna överlämnande och att vara öppen för nya perspektiv, vilket kan leda till insikter och personlig tillväxt på ett djupare plan.
DEATH
Kortet symboliserar slut, förändring och transformation. Det representerar en tid av avslut och släppande taget om det gamla för att ge plats åt det nya. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna förändringar med tillförsikt och att se dem som en naturlig del av livets cykel. Det betonar vikten av att låta gamla mönster dö ut för att möjliggöra personlig tillväxt och utveckling.
TEMPERANCE
Kortet symboliserar balans, harmoni och måttfullhet. Det representerar en tid då man strävar efter att finna jämvikt mellan olika aspekter av ens liv och inre själv. Detta tarotkort uppmanar till att integrera motsatta krafter och att hitta en harmonisk synkronisering mellan kropp, sinne och själ. Det betonar vikten av tålamod och att arbeta med måtta för att uppnå inre frid och helhet.
THE DEVIL
Kortet symboliserar frestelse, begränsning och negativitet. Det representerar en tid då man kan känna sig fångad av materialism, beroenden eller destruktiva mönster. Detta tarotkort uppmanar till att identifiera och övervinna de hinder som begränsar ens frihet och välbefinnande, och att frigöra sig från negativa band för att uppnå personlig frigörelse och tillväxt.
THE TOWER
Kortet symboliserar plötslig förändring, katastrof och nedbrytning av gamla strukturer. Det representerar en tid då livet kan drabbas av dramatiska händelser eller oväntade kriser som omkullkastar ens världsbild. Detta tarotkort uppmanar till att acceptera förändringen som en del av livets natur och att se förödelsen som en möjlighet till återuppbyggnad och personlig omvandling.
THE STAR
Kortet symboliserar hopp, inspiration och inre vägledning. Det representerar en tid av lugn och tillit till universums kraft och ens egna inre visdom. Detta tarotkort uppmanar till att tro på sig själv och ens förmåga att övervinna hinder, och att fortsätta följa sina drömmar även i mörka tider, då det lovar en period av ljus och hopp på horisonten.
THE MOON
Kortet symboliserar illusioner, oklarhet och det undermedvetna. Det representerar en tid då sanningen kan vara undangömd och känslorna kan vara motsägelsefulla. Detta tarotkort uppmanar till att utforska djupare in i ens undermedvetna och att vara medveten om de förvrängningar som kan finnas i ens perception. Det betonar vikten av att lita på ens intuition och att navigera genom osäkerheten med tillit till ens inre vägledning.
THE SUN
Kortet symboliserar glädje, framgång och vitalitet. Det representerar en tid av ljus och optimism, där allt känns möjligt och energin flödar fritt. Detta tarotkort uppmanar till att omfamna livets positiva sidor och att sträva efter personlig utveckling och uppfyllande av mål. Det betonar vikten av att vara närvarande i nuet och att njuta av livets enkla glädjeämnen.
JUDGEMENT
Kortet symboliserar återuppvaknande, självrannsakan och ny början. Det representerar en tid då man granskar sitt liv och tar ansvar för sina handlingar. Detta tarotkort uppmanar till att släppa taget om det förflutna och att omfamna förändring och personlig utveckling. Det betonar vikten av att förlåta sig själv och andra för att kunna gå vidare mot en ljusare framtid.
THE WORLD
Kortet symboliserar fullbordan, helhet och framgång. Det representerar en tid då man når en avslutning på en livscykel och uppnår sina mål och drömmar. Detta tarotkort uppmanar till att fira framgången och att känna en djup känsla av tillfredsställelse och uppfyllelse. Det betonar vikten av att erkänna ens prestationer och att vara tacksam för de lärdomar som har förts med sig på vägen.