Farmen

Dokusåpan Farmen går ut på att programmets deltagare placeras på en bondgård för att leva som människor gjorde på 1800-talet. De ställs inför dagliga utmaningar utan elkraft, rinnande vatten eller moderna telefoner. Deltagarna genomför uppdrag på gården, såsom att plantera egna grödor och vårda djuren på farmen.

Under veckornas gång utses en deltagare till storbonde och bär ansvar över gården och att uppdragens genomförs. Storbonden utser en första kämpe, som i sin tur väljer en andra kämpe och kämparna möts senare i en kamp i tinget. Den som förlorar kampen tvingas lämna programmet. 

När det endast återstår två deltagare ställs de mot varandra i en omfattande finalkamp och vinnaren koras till "Årets farmare" och kammar hem en halv miljon kronor. 


Farmens inspelningsplats

Programmet har spelats in på olika platser runt om i Sverige, men även i Sydafrika. Nu senast var inspelningsplatsen på Norra Brandstorp, en bondgård i Småland. 


Programledarna i Farmen

Första programledaren i Farmen var Hans Fahlén, följt av Linda Lindorff, Filippa Lagerbäck, Paolo Roberto och sedan nuvarande programledaren Anna Brolin


Här är alla vinnare i Farmen: 


Vinnare av Farmen säsong 1 2001: Benny Viberg 

Vinnare av Farmen säsong 2 2002: Inger Andersson

Vinnare av Farmen säsong 3 2003: Veronika Larsson

Vinnare av Farmen säsong 4 2004: Pia Flodner

Vinnare av Farmen säsong 5 2004: Christian Gergils

Vinnare av Farmen säsong 6 2013: Erik Persson

Vinnare av Farmen säsong 7 2014: Maria Dahlberg

Vinnare av Farmen säsong 8 2015: Örjan Selien

Vinnare av Farmen säsong 9 2016: Fredrik Rosenkvist 

Vinnare av Farmen säsong 10 2017: Niklas Ravnestam 

Vinnare av Farmen säsong 11 2018: Stefan Eriksson

Vinnare av Farmen säsong 12 2019: Tobias Möller

Vinnare av Farmen säsong 13 2020: Sofie Hodén 

Vinnare av Farmen säsong 14 2021: Daniel Tholén

Vinnare av Farmen säsong 15 2022: Cecilia Ahlborg

Vinnare av Farmen säsong 16 2023: Nebil Davidsson

1 2